ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

http://campingitea.gr/data/documents/ISOLOGISMOS-2012.GIF

 

  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

 http://campingitea.gr/data/documents/ISOLOGISMOS-2013.pdf

 

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014
    • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 (ημερομηνία ανάρτησης 08/09/2015)

http://campingitea.gr/data/documents/ISOLOGISMOS-2014-I.pdf 

    • ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2014 (ημερομηνία ανάρτησης 08/09/2015)

http://campingitea.gr/data/documents/PROSARTEMA-2014-I.pdf 

 

    • ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31.08.2015 (ημερομηνία ανάρτησης 08/09/2015)

 http://campingitea.gr/data/documents/182-EKThESE-DIAKhEIRISES-31.08.2015-ANTIGRAPhO-I.pdf

    • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 02.09.2015 (ημερομηνία ανάρτησης 08/09/2015)

 http://campingitea.gr/data/documents/183-PROSKLESE-02.09.2015I.pdf